Kuvendi maqedonas miraton propozimin francez

Nga 68 deputetët e pranishëm në sallën e kuvendit, në momentin kur u hodh në votim informacioni për propozimin francez dhe pasi lista e diskutantëve u shterua, votuan të 68 deputetët. Paraprakisht sallën e kanë lëshuar deputetë të koalicionit VMRO-DPMNE, si dhe deputetë të së majtës. Ndryshe, konkluzionet e miratuara sot kanë marrë disa ndryshime në tekst.

Rezultati i votimit u përcoll me duartrokitje nga deputetët e LSDM-së dhe nga partitë e shqiptarëve.

Me këtë Kuvendi i Maqedonisë i pranoi propozim-konkluzionet të cilat, pas debatit treditor parlamentar, sot me ndryshime të caktuara i kanë dorëzuar deputetët Jovan Mitreski nga LSDM dhe Arbër Ademi nga BDI.

Rezultati i votimit të propozimit francez në Kuvendin e RMV

Përfundimet thonë (të plotë):

“Lidhur me informacionin për përmbajtjen e propozimit për kornizën negociuese për negociatat për anëtarësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, të propozuar nga kryesia e Francës me Këshillin e Bashkimit Evropian më 30 qershor 2022, propozojmë që Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratojë propozim-konkluzionet në vijim:

  1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke u nisur nga interesat strategjike dhe kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në BE, e obligon Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut që të vazhdojë bisedimet me Bashkimin Evropian me qëllim të zhbllokimin e proceseve integruese evropiane dhe miratimin e Marrëveshjes negociuese me kornizën me parime dhe standarde evropiane të inkorporuara, si dhe kriteret e Kopenhagës për anëtarësim, në përputhje me specifikat dhe rezultatet e arritura të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
  1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes delegacionit shtetëror për negociata me BE-në, Sekretariatit për Çështje Evropiane, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe ekipit negociator të ekspertëve, është e obliguar që në vazhdimësi t’i përmbahet përcaktimit për respektimin e pakushtëzuar të veçoritë gjuhësore, identitare, historike dhe kulturore të popullit maqedonas, si elementë të panegociueshëm me Bashkimin Evropian. Negociatat duhet të zhvillohen në baza të barabarta dhe parimore, duke respektuar normat e së drejtës ndërkombëtare, me respekt të pa rezervë për dinjitetin dhe veçantinë e popullit maqedonas, si dhe në përputhje të plotë me Rezolutën e miratuar nga Kuvendi i Republikës së Veriut. Maqedonia më 29 korrik 2021.
  2. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut:

A. Në Kornizën Negociatore, gjuha maqedonase duhet të shënohet pa shpjegime, shtesa apo fusnota.

Me rastin e lidhjes së ndonjë kontrate, marrëveshjeje dhe dokumenti me Bashkimin Evropian që përmban një dispozitë gjuhësore që përmend me emër të gjitha gjuhët zyrtare të BE-së, siç është marrëveshja e bashkëpunimit me Frontex-in, ato duhet të nënshkruhen duke përmendur me emër gjuhën maqedonase pa çdo shpjegim, shtojcë ose fusnotë.

Gjatë negociatave për anëtarësim deri në përfundimin e tyre me përfundimin e Marrëveshjes për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE dhe pas pranimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në anëtarësim të plotë në BE, Qeveria nuk do të pranojë të diskutojë për zgjidhje të ndryshme për gjuhën maqedonase nga ajo e përcaktuar në Kornizën negociuese. Me pranimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në anëtarësim të plotë në BE, gjuha maqedonase duhet të bëhet një nga gjuhët zyrtare të BE-së pa asnjë shpjegim, shtesë apo shënim.

B. Çështjet dypalëshe që lidhen me marrëveshjet dypalëshe për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë që nuk lidhen drejtpërdrejt me ligjin e BE-së dhe kriteret e Kopenhagës për anëtarësim nuk duhet të jenë kritere që do të varen nga hapja dhe mbyllja e kapitujve dhe grupimeve gjatë negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Evropian.

C. Korniza e negociatave duhet të miratohet menjëherë në fillim të negociatave të anëtarësimit me BE-në, përpara Konferencës së parë Ndërqeveritare politike.

G. Sa i përket mbajtjes së Konferencës së parë Ndërqeveritare për hapjen e negociatave të anëtarësimit dhe procesit të shqyrtimit dhe Konferencës së ardhshme Ndërqeveritare për përfundimin e fazës së hapjes së negociatave, sipas propozimit të Presidencës franceze me BE-në, vendimet duhet të merren menjëherë në mënyrë që të mos varen nga miratimi i vendimeve shtesë nga shtetet anëtare.

  1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut merr përsipër t’i inkorporojë konkluzionet e mësipërme në Deklaratën hyrëse të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Konferencën e parë Ndërqeveritare me Bashkimin Evropian.
  2. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut merr përsipër të informojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për Kornizën negociuese të harmonizuar dhe miratuar përfundimisht dhe dokumentet tjera të miratuara nga Këshilli i BE-së, si dhe të informojë rregullisht dhe në vazhdimësi Kuvendin. për ecurinë e negociatave të anëtarësimit, duke përfshirë dhe procesin e shqyrtimit si faza e parë e hapjes së negociatave të anëtarësimit, si dhe për zhvillimin e Konferencave Ndërqeveritare për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE”.

Argumentum.al