MOS HUMBISNI

Individët rritën kërkesën për kredi në tremujorin e parë të këtij…

Sipas vrojtimit të aktivitetit kreditues të Bankës së Shqipërisë me bankat tregtare, kërkesa e individëve për hua u perceptua sërish në rritje, si për kredi konsumatore, ashtu edhe për blerjen...

RETROSPEKTIVË DIPLOMATIKE

FOKUS