“Informacioni i klasifikuar”, Spiropali: Përafrojmë kuadrin ligjor me standardet e BE-së dhe NATO-s

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali deklaroi sot në komisionin e Ligjeve se projektligji “Për informacionin e klasifikuar” përafron kuadrin ligjor me standardet e vendeve të BE-së dhe të NATO-s.

Sipas saj, “qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e informacionit të klasifikuar nga humbja, dëmtimi, vjedhja, kompromentimi dhe ekspozimi i paautorizuar”.

“Objekti i këtij projektligji është përcaktimi i parimeve bazë dhe i rregullave të përgjithshme për administrimin dhe klasifikimin, vlerësimin dhe mbikëqyrjen e informacionit të klasifikuar gjatë gjithë ciklit jetësor të tij. Në frymën e detyrimeve ndërkombëtare, projektligji është realizuar duke u mbështetur në vendimin e Këshillit të BE-së të 23 shtatorit 2013 për rregullat e sigurisë për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar si dhe dokumentin e politikës së sigurisë së NATO-s, miratuar në vitin 2009”, tha ministrja.

Risitë më të rëndësishme që ky projektligj sjell, sipas saj, janë rregullimi i disa disiplinave të reja për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar që nuk kanë qenë të rregulluara në ligjin aktual, si siguria e sistemeve të komunikimit dhe informacionit dhe siguria industriale.

“Projektligji përcakton në mënyrë të detajuar kategoritë e informacionit që i nënshtrohen procesit të klasifikimit duke e bërë më të lehtë orientimin e institucioneve për të hartuar listat e informacioneve të klasifikuara. Kjo masë do të rrisë shumë sigurinë e informacionit të klasifikuar duke alokuar burime njerëzore e materiale për informacionin e klasifikuar”, tha ajo.

Risi tjetër, sipas ministres, është përjashtimi nga procedurat e verifikimit të sigurisë për Presidentin e Republikës dhe Kryeministrin, të cilët autorizohen të kenë qasje te informacioni i klasifikuar.

Po ashtu, Spiropali tha se për herë të parë në projektligj parashikohet deklasifikimi i pjesshëm duke rregulluar mundësinë për të zbuluar në mënyrë të autorizuar informacione që mund të ndahen dhe informacione që mund të deklasifikohen.

Në këtë mënyrë, sipas saj, rritet më shumë transparenca dhe llogaridhënia e institucioneve shtetërore.

Ministrja theksoi se për herë të parë janë përcaktuar shkeljet e sigurisë duke i ndarë në të lehta dhe të rënda dhe janë vendosur masa administrative për ata që kryejnë shkelje.